• kontakt@mojatorta.ba
  • +387 (0)33 273 800

  • Nekoliko klikova do vaše idealne torte - MojaTorta.ba

Korištenje

Internet stranice “MojaTorta.ba” – www.mojatorta.ba možete koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uslovima kupovine koji su niže navedeni.

Molimo vas da Uslove kupovine koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije početka korištenja www.mojatorta.ba u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na web shopu ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kada pristupate kupovini naših proizvoda putem online kupovine ili posjećujete ove internet stranice radi dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste saglasni s ovim Uslovima kupovine, u suprotnom firma Complex d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti.

Ako niste saglasni s ovim Uslovima kupovine tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istim.

Pojmovi

Prodavač i vlasnik domene www.mojatorta.ba je firma Complex d.o.o. (Muhameda ef. Panže, 71 000 Sarajevo) JIB: _____, PDV broj: ______, e-mail: info@complex.ba.
Online kupovina je ostvarivanje kupovine proizvoda putem “MojaTorta.ba Web Shopa”.
Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na “MojaTorta.ba Web Shopu”, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.
Korištenje “MojaTorta.ba Web Shopa” je pristup stranici www.mojatorta.ba radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupovine.
Korisnik “MojaTorta.ba Web Shopa” je svaka osoba koja web stranicu www.mojatorta.ba koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.
Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.
Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

Izjava o privatnosti

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo trgovcima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi naši poslodavci i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Podaci o platnoj kartici koje unese kupac, u kodiranom obliku prenose se iz kupčevog računara neposredno u autorizacijski server banke. Kupac je sam odgovoran za proces pristupanja sistemu i sam će se pobrinuti za sigurnost korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za tačnost i istinitost svih posredovanih podataka i odgovara za štetu nastalu zbog netačnih, odnosno neistinitih podataka.

Izjava o sigurnosti kod plaćanja

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i PikPay servisa, te obratno. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Podržani sigurnosni programi:

  • MasterCard® SecureCode™
  • Verified by Visa

Cijene

  • Cijene svih proizvoda izražene su u bosanskohercegovačkoj nacionalnoj valuti, konvertibilna marka (KM). Sve cijene su izražene s uračunatim PDV-om.
  • Prodavač je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne najave. Također, Prodavač je ovlašten bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.
  • Neovisno od prethodne tačke ovih Uslova kupovine, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama na prihvaćenoj ponudi, odnosno po cijenama koje su važile u trenutku kada je Kupac izvršio kupovinu ili naručivanje.

Izmjene

Prodavač je ovlašten, bez prethodne najave, mijenjati sadržaj ovih Uslova kupovine, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj “MojaTorta.ba – Web Shopa”. Korisnici “MojaTorta.ba – Web Shopa” i posjetioci web stranica web shopa dužni su prilikom svake posjete pregledati sadržaj kako samog “MojaTorta.ba – Web Shopa” tako i ostale stranice web shopa a posebno Uslove kupovine. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo kakve odgovornosti.

Intelektualno vlasništvo

  • Prodavač daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na “MojaTorta.ba – Web Shopu” samo za lične potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na “MojaTorta.ba – Web Shopu”, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Upotreba sadržaja “MojaTorta.ba – Web Shopa” na drugim web stranicama je zabranjena.
  • Prodavač zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova”MojaTorta.ba – Web Shopa” trećoj osobi samo u slučaju potpisanog ugovora koji uređuje prava i obaveze Prodavca i treće strane koja objavljuje informacije.